26 de setembre del 2007

LES REMENCES

Estem amb anim belicós, ja qu'el nom ve d'aixós, quand del pagesos fars de les feloníes del nobles, s'alçarem en armes i lluitaren contra els citats nobles, que si llegím les diferens llibres qu'ens en parlen (recomano L'Esglessia de Mar) per eixemple varem demanar ajuda al pagesos per fer fora als arabs i un cop ho varen conseguir, els feren treballar per tornar a recuperar els bens que havien perdut. ¡Molt nobles ells!. Suposem que hiu aurien excepciòns. Tornem al contacte per explicar mes noves sobre la marxa del casal. El delegat de l'alcaldía ens está donant mes llibertats per decidir, els parametres del nou casal qu'estrenarem, si Deu vol, el proper mes de novembre a finals, a la festa d'hivern de Montornés. Però amb molta picardía ja ens diu que aprofitarem tot el material posible. Ahir amb vaig enterar que tenim podólega, dons no tenim cap nota per que la gent ho sapigue, l'oficina el antic secretari, si que ho sap, peró penso que falta mes comunicació, que no solament una sola persona, tingui els coneixements.
Perdoneu-me el explaiment dons sempre que me alleugereix la ment al escriureu, ¡qué en soc de plom!