9 d’octubre del 2007

El día a día

Cap de setmana, com sempre, vestant mogut i com sempre s'aprenen coses noves. Al anar a renovar el DNI, porto les fotos i el carnet vell. El funcionari m'ho recull i amb diu que les fotos no sap si serán válides, dons es veu la cara masa gran i les normatives, diu que te que ser mes petites, em diu les mides, però no las recordo, però deixa al meu parer si tira endavant, pot ser, que mo tornin enrere i tingui que fer-ho de nou, jo mes agosserat li dic que si q'ho fagi. Li dic al fotograf que es nou a la plaça, i ell amb respon que es lo que l'hi an dit a éll. i les de pasaport son les petites. Coses " bereves".